Aké sú zásady bezpečného nakladania strojov a materiálu?

Pred každým nakladaním a vykladaním nákladu musí byť vozidlo stabilizované, zabrzdené a zabezpečené proti pohybu, aby sa predišlo nečakanému a nekontrolovanému pohybu vozidla. Pri nakladaní a vykladaní má byť hmotnosť nákladu po celú dobu rovnomerne rozložená na ploche prepravného vozidla, aby sa predišlo jeho nestabilite ako počas nakladania tovaru, tak aj počas samotnej prepravy. Po naložení musí byť náklad zabezpečený proti samovoľnému pohybu, posunutiu alebo prevráteniu.

Pri nakladaní musí byť k dispozícii zabezpečovací materiál ako upevňovacie popruhy, pevné upevňovacie bloky, reťaze, siete a pod. a musí byť vo vyhovujúcom stave. Prepravcom sa odporúča používať aj doplnkovú výbavu na zabezpečenie ako protišmykové podložky alebo ochranné prvky na okraje a hrany nákladu, ktoré ochránia obal nákladu, samotný náklad alebo samotný upevňovací pás pred natrhnutím o ostrú hranu prepravovaného nákladu.

Zabezpečovacie prvky musia byť použité s ohľadom na charakter a druh nákladu tak, aby nedošlo ich vplyvom (váhou, tlakom, odieraním) k jeho poškodeniu. Na zabezpečenie stavebných strojov alebo veľkých objektov a konštrukcií sa pri preprave používajú hlavne reťaze. Na zabezpečenie menšieho a/alebo krehkejšieho nákladu sa väčšinou používajú nylonové upevňovacie popruhy alebo siete.

Každý náklad vyžaduje individuálne spôsoby zabezpečenia spĺňajúce bezpečnostné požiadavky pre konkrétny náklad. To, čo zabezpečí jeden typ nákladu, na iný stačiť nemusí. Každý náklad má rozdielnu charakteristiku a spôsob zabezpečenia. Hmotnosť nákladu je najdôležitejšou charakteristikou nákladu pri jeho zabezpečení, bez tohto údaju nie je možné dosiahnuť jeho bezpečné upevnenie. Napríklad počet zabezpečovacích upevňovacích pásov určuje práve hmotnosť nákladu. Tvar nákladu ovplyvňuje jeho uloženie na nákladom vozidle.

Odolnosť prepravovaného nákladu určuje, akým upevňovacím materiálom bude náklad zabezpečený. Ak je prepravovaný náklad v mäkkých obaloch alebo z mäkkého materiálu, nemôže byť zabezpečený kovovými reťazami alebo sieťami, ktoré by ho mohli poškodiť. Rozmery nákladu definujú, ako bude náklad umiestnený vedľa seba na nákladnom vozidle. Pri náklade s ostrými hranami treba dávať pozor na to, aby ostré hrany nepoškodili iný náklad alebo upevňovacie pásy.

Zabezpečenie nákladu môžeme rozdeliť na tri spôsoby:
1. Zabezpečenie pevnými priečkami

2. Zabezpečenie špeciálnymi zámkami

3. Zabezpečenie upevňovacími pásmi

Zabezpečenie pevnými priečkami znamená, že náklad je fixovaný pevnou priečkou, ktorá sa upevní podľa potreby a typu horizontálne alebo vertikálne do konštrukcie na nákladnom vozidle. Zabezpečenie pevnými priečkami je primárny a najefektívnejší spôsob pri preprave nákladu, pretože bráni posúvaniu sa a prevráteniu nákladu.

Zabezpečenie špeciálnymi zámkami funguje na základe otočných zámkových systémov zabudovaných v nákladom vozidle, pomocou ktorých je náklad pripevnený ku korbe nákladného vozidla. Napr. prepravné kontajnery sú pripevnené zabudovanými zámkami o šasy nákladného vozidla. Pri upevnení nákladu uviazaním sa môžu použiť popruhy, reťaze alebo lano. Účel uviazania nákladu je pripevniť ho čo najviac k sebe a zároveň ku korbe nákladného vozidla.

Pri upevňovaní nákladu sa uplatňujú najmä technické normy týkajúce sa upevňovania nákladu:

EN 12195-1 Upevňovanie nákladu na cestných vozidlách. Výpočet upevňovacích síl.
EN 12195-2 Súpravy na upevňovanie bremien na cestných vozidlách. Viazacie popruhy vyrobené z chemických vlákien
EN 12195-3 Súpravy na upevňovanie bremena na cestných vozidlách. Viazacie reťaze.
EN 12195-4 Súpravy na upevňovanie bremien na cestných vozidlách. Oceľové viazacie laná.

Všetky druhy pomocného materiálu používané na zabezpečenie nákladu počas prepravy sú vyrobené z materiálu, ktorý sa môže poškodiť, opotrebovať alebo oslabiť. Preto je nevyhnutné tento materiál pravidelne dôkladne kontrolovať. Všetky druhy popruhov majú definovanú dobu životnosti.

Pred použitím zabezpečovacích popruhov skontrolujte ich stav. Hľadajte rozstrapkané pramene, rezy, odery, škodu spôsobenú kontamináciou, chemikáliou, olejmi a prachom alebo akékoľvek poškodenie inej časti upevňovacieho popruhu. Pásy musia mať našitý rozlišovací výrobný štítok (pri dvojdielnom prevedení musí byť na každej oddeliteľnej časti), na ktorom musia byť uvedené predpísané informácie a základné technické dáta – výrobca, katalógové číslo pásu, max. viazacie sily (LC=…….daN, 2xLC=…….daN), dátum výroby, materiál textilného pásu vrátane max. predĺženia, informácia o zakázanej manipulácii – napr. nesmie sa používať k zdvíhaniu bremena!, číslo normy EN, schvaľovacie číslo atestu, dĺžku pásu (m) a normalizované napínacie sily. Pásy nesmú byť zaťažované nad max. prípustnú viazaciu silu (LC, 2xLC ).

Nikdy nepoužívajte reťaz, ak vidíte prasklinu na povrchu alebo akúkoľvek inú deformáciu. Vždy by ste mali dbať na odporúčania výrobcu ohľadom správneho používania a kontroly materiálu.

Po upevnení nákladu skontrolujte, či náklad spĺňa výrobou odporúčané zaťaženie pre jednotlivé nápravy. Pri rozložení nákladu sa berie do úvahy najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na jednotlivé nápravy, ako aj nevyhnutná najmenšia hmotnosť pripadajúca na jednotlivé nápravy v rámci ustanovených limitov najväčšej prípustnej hmotnosti vozidla.