Pravidlá používania cookies

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 1.11. 2018.

Cookies

Ak navštívite stánku, ktorá zapisuje cookies, vo Vašom počítači sa vytvorí malý textový cookie súbor. Súbor cookie je krátky textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení (vrátane tabletu) pri jej prehliadaní. Ak tú istú stránku navštívite nabudúce, vďaka nemu sa pripojíte rýchlejšie. Okrem toho Vás stránka “spozná” a ponúkne vám informácie, ktoré preferujete, zaistí neopakovanie sa už zobrazenej reklamy, v prípade vypĺňania identifikačných údajov ponúkne doplnenie už vyplnených údajov pri predchádzajúcich návštevách webstránky a v nadväznosti na tieto informácie sa Vám bude zobrazovať relevantný obsah a ponuky aktivít a služieb,  o ktoré by ste mohli mať záujem.

Súbory cookies používame na analýzu návštevnosti webstránky prostredníctvom služby Google Analytics. Je to analytický nástroj, ktorý pomáha vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci používajú webové sídlo. Súbory cookies používame na štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov. Služba Google Analytics je službou spoločnosti Google Inc., ktorá prostredníctvom tohto nástroja tiež prijíma informácie o IP adresách používateľov webových stránok. Údaje sú posielané a ukladané na server/servery spoločnosti Google. Spoločnosť Google môže tieto informácie v rozsahu povolenom medzinárodným právom a právom dotknutých krajín v platnom znení postúpiť tretím stranám, pokiaľ sú takéto tretie strany so spoločnosťou Google v zmluvnom vzťahu, ktorého predmetom je spracovanie takýchto údajov. Spoločnosť Google nespája konkrétnu IP adresu so žiadnymi ďalšími údajmi.

 

Právny základ spracúvania

Ak pri zaznamenávaní údajov dokážeme identifikovať osobu návštevníka webového prostredia, pôjde o spracúvanie osobných údajov. Pre takéto spracúvanie musíme mať relevantný právny základ. Jedným z právnych základov môže byť  Váš súhlas ako dotknutej osoby a druhým, najmä pri sledovaní aktivít a ich vyhodnocovaní, bude oprávnený záujem prevádzkovateľa, teda nás, ponúknuť Vám čo najlepšie nastavenie služieb alebo podpory pri Vašich aktivitách v zmluvnom vzťahu s našou spoločnosťou.

Aké cookies vyhodnocujeme

Session cookies – sú prechodné cookies uložené na Vašom počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení do doby, než opustíte webovú stránku a v tom okamihu sa zmažú. Takéto cookies pomáhajú webovej stránke, aby si zapamätala informácie, keď prechádzate zo stránky na stránku, takže informácie nepotrebujete opäť zadávať alebo vypĺňať.

Perzistentné cookies –  zostávajú uložené na Vašom počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení, aj keď opustíte webovú stránku; takéto cookies pomáhajú webovej stránke, aby si Vás pamätala, keď sa vrátite ako návštevník, ale pritom Vás neidentifikujú ako osobu.

 

Na aký účel využívame cookies

Vo všeobecnosti možno rozdeliť cookies do 3 kategórií podľa funkcie:

 • nevyhnutne nutné
 • prevádzkové
 • funkčné

Nevyhnutne nutné cookies Vám umožňujú pohyb na webových stránkach a používanie základných funkcií, ako sú zabezpečené oblasti, nákupné košíky a online platby. Tieto cookies o Vás nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť pri marketingu, ani si nepamätajú, kde ste sa na internete pohybovali.

S ich pomocou

 • si napríklad pamätáme údaje, ktoré ste zadali na objednávky, keď v rámci jednej návštevy našich webových stránok prechádzate rôznymi obrazovkami,
 • si pamätáme služby, ktoré ste si objednali, keď sa dostanete na obrazovku platby,
 • zisťujeme Vašu totožnosť, keď sa na stránke prihlásite,
 • zaisťujeme, aby ste na našom portáli našli požadovanú službu aj v prípade, že by sme našu webovú stránku nejakým spôsobom reorganizovali.

Ich zakázaním nemôžeme zaručiť plnú funkčnosť našej stránky.

Prevádzkové cookies – zhromažďujú informácie o tom, ako naše webové stránky používate, napr. ktoré stránky navštevujete, a či ste narazili na nejaké chyby, napríklad vo formulároch. Tieto cookies nezhromažďujú žiadne informácie, podľa ktorých by bolo možné zistiť vašu totožnosť – všetky zhromaždené údaje sú anonymné a slúžia nám iba na to, aby sme mohli prevádzku našich webových stránok optimalizovať a vedeli, čo našich používateľov zaujíma a týmto spôsobom zistiť, ako bola naša reklama efektívna.

S ich pomocou

 • získavame štatistické údaje o tom, ako sa naša webová stránka používa,
 • zisťujeme efektivitu našej reklamy (Pozor! Tieto informácie NEPOUŽÍVAME na to, aby sme Vám posielali našu reklamu v prípade, že navštívite iné stránky),
 • môžeme zachytiť prípadné chyby a ich odstránením stránku skvalitňovať,
 • testujeme rôzne koncepcie našej webovej stránky.

Ich zakázaním nemôžeme zaručiť plnú funkčnosť našej stránky.

Funkčné cookies –  slúžia k poskytovaniu služieb alebo zapamätanie nastavení s cieľom zaistenia maximálneho komfortu pri vašej návšteve.

S ich pomocou

 • si pamätáme, aké nastavenie ste si zvolili, napríklad grafický vzhľad, veľkosť textu, predvoľby a farby,
 • Vám môžeme ponúknuť podporu vo forme proaktívnych chatovacích relácií,
 • zistíte, či ste na našej webovej stránke prihlásený,

Aké údaje o Vás môžeme vyhodnocovať

 • Informácie o Vašej návšteve nášho portálu
 • Informácie o IP adrese pripojenia, odtlačok prehliadača
 • Informácie o Vašej aktivite

Automatizované rozhodovanie a Profilovanie

V našom prostredí nedochádza k spájaniu vyššie uvedených aktivít s Vašou osobou a teda automatizované spracúvanie nemá dopady na Vaše práva a slobody. Rovnako pri spracúvaní Vašich údajov nedochádza k profilovaniu.

Ako si môžete upraviť cookies vo svojom prehliadači

Otvorte si nastavenia internetového prehliadača (Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Safari, Internet Explorer) a nájdite v nich záložku určenú na nastavenia súkromia. V nej prejdite na sekciu venujúcu sa súborom cookies. Tu je možné spravovať súbory cookies vo Vašom zariadení (prezerať alebo vymazať). Bližšie inštrukcie k postupu sú uvedené v nápovedách jednotlivých prehliadačov.

Ako si môžete zablokovať ukladanie cookies

V internetovom prehliadači je možné v nastaveniach zakázať automatické akceptovanie súborov cookies. Bližšie inštrukcie k postupu sú uvedené v nápovedách jednotlivých prehliadačov. Pri použití viacerých zariadení (počítač, tablet, smartphone) sa odporúča prispôsobiť si používanie cookies v každom z týchto zariadení zvlášť.

Ako dlho budeme uchovávať údaje z prehliadania

Údaje z prehliadania uchované podľa nastavenia cookies nie sú uchovávané v našich systémoch. Na účel Vašej ochrany môžete kedykoľvek podať podnet na dozorný orgán SR, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Odvolanie súhlasu

V prípade, ak spracúvame Vaše údaje na základe Vášho súhlasu, je možné tento súhlas kedykoľvek odvolať alebo namietať zaslaním podnetu na kontakt uvedený v časti Kontaktné údaje.

Kontaktné údaje

Ak by ste chceli kontaktovať alebo mali pripomienky v súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov, pošlite, prosím, e-mail na [email protected].