Všetky stroje, ktoré sú uvedené do prevádzky, musia spĺňať technické požiadavky zabezpečujúce bezpečnú manipuláciu. Ako pomôcku pri výbere technicky spôsobilého stroja sme pre vás spísali základné bezpečnostné a konštrukčné požiadavky, ktoré sa oplatí poznať.

Všeobecné bezpečnostné ustanovenia

Každý stroj by mal mať sprievodnú technickú dokumentáciu. V technickej dokumentácii sa nachádzajú informácie o výrobe, preprave, údržbe a oprave, je v nej potrebné zaznamenávať všetky zmeny stroja. Nevyhnutnou súčasťou sú komplexné pokyny na používanie stroja a požiadavky na bezpečnosť pri práci. Stroje sa môžu uviesť do prevádzky len s podmienkou, že spĺňajú príslušné predpisy a boli vykonané predpísané kontroly, skúšky a revízie.

Základné konštrukčné požiadavky na stavebné stroje

Všetky ovládače strojov musia mať tvary zodpovedajúce svojej funkcii a manipulácii s nimi. Každý ovládač musí mať označenú svoju funkciu a musí umožňovať bezpečné použitie. Ovládač nesmie v žiadnej polohe zakrývať oznámenie, ani jeho časť. Zároveň musia byť všetky ovládače konštruované tak, aby zamedzovali samovoľnému spusteniu stroja.

Špeciálne konštrukčné požiadavky na samochodné stavebné stroje

Kabína samochodného stroja musí umožňovať dobrú viditeľnosť na pracovné časti stroja, cestu, boky i zadnú časť stroja. Dvere kabíny musí byť možné zaistiť v zatvorenej, aj otvorenej polohe, uzamykať ich a ľahko ovládať. Okná kabíny musia byť zhotovené z bezpečnostného skla. Pracovné sedadlá musia byť konštruované tak, aby zabezpečili pohodlné sedenie a stabilitu a umožňovali bezpečný výkon práce. Zároveň musia v maximálne možnej miere eliminovať prenášanie otrasov, musia byť vybavené chrbtovým operadlom a umožňovať individuálne nastavenie sedacej časti. Každý stroj musí mať zabezpečovacie prvky, ktoré znemožnia prístup neoprávnených osôb do priestoru stroja s rizikom vzniku nebezpečných situácií.

Okrem technického stavu, ktorý výrazne vplýva na bezpečnosť práce so strojmi, je dôležité poznať aj zásady bezpečnosti práce pri výkone práce so strojmi.