Kontaktné informácie
Kontaktovať morezgroupa-s
Nitriansky
  Nitra
Bez obsluhy
Turniket
Viac informácií
Ponúkame Vám ekonomicky výhodné riešenie. Je ním vstupný turniketový kontajner, ktorý sme vyrobili na základe dlhoročných skúseností a požiadaviek zákazníkov v oblasti ochrany objektov, oplotených areálov. Jedná sa o ľahko použiteľný a spoľahlivý systém riadenia prechodu osôb v kontrolovanom priestore. Pomáha splniť ustanovenia zákonov za minimálne náklady. Výhodou turniketového kontajnera je, že umožní vstup na stavbu iba oprávneným osobám, (vstup odsúhlasí koordinátor bezpečnosti na stavbe), je skoro bez obslužný, zmenšuje počet pracovníkov SBS a urýchľuje prechod cez kontrolný bod. Celoosobové turnikety uzavrú celý priestor prechodu. Taktiež umožňuje presnú evidenciu dochádzky (môže byť sprístupnené aj pre subdodávateľov). V projekte organizácie výstavby sa určí jeho umiestnenie a jeho funkcie. Odporúčame pre staveniská, areály bez kamennej budovy, priemyselné podniky, verejné priestranstvá, športoviská, kultúrno-spoločenské podujatia „pod holým nebom“, atď.. Turniketový kontajner Vám ponúka zamedzenie nekontrolovaným / neoprávneným vstupom, plnenie ustanovení zákonov za minimálne náklady, efektívne riadenie vstupu osôb bez nutnosti veľkej investície, šetrenie prevádzkových nákladov, presná evidencia dochádzky, turniket + vrátnica „2 v 1“ (kontrolovaný vstup/vrátnica/pokladňa), možnosť doplniť kamerový, prístupový, dochádzkový systém, atď., vysoká odolnosť voči náporu osôb a vandalizmu, poveternostným, klimatickým podmienkam, voliteľné príslušenstvo- alkoholtester, vjazdová rampa, klimatizácia, solárny panel, termokamera, termometer.
()


Inzerát zobrazený 88 krát