Kontaktné informácie
Kontaktovať morezgroupa-s
+421 948 169 629
Nitriansky
  Nitra
S obsluhou
Turniketový kontajner
Viac informácií
MOREZ GROUP a.s. prináša ekonomicky výhodné riešenie zabezpečenia vstupu osôb na stavbu. Je ním vstupný turniketový kontajner na stavbu. Turniketový kontajner pomáha splniť ustanovenia zákonov za minimálne náklady. Pomocou tohto produktu zamedzíte neoprávneným vstupom osôb na stavenisko. Celoosobové turnikety uzavrú celý priestor prechodu. V projekte organizácie výstavby sa určí jeho umiestnenie a jeho funkcie. Výhodou turniketového kontajnera je, že umožní vstup na stavbu iba oprávneným osobám, (vstup odsúhlasí koordinátor bezpečnosti na stavbe), je skoro bez obslužný, zmenšuje počet pracovníkov SBS a urýchľuje prechod cez kontrolný bod. Taktiež umožňuje presnú evidenciu dochádzky (môže byť sprístupnené aj pre subdodávateľov). V prípade evakuácie stavby vie systém poskytnúť informáciu o počte pracovníkov na stavbe.
Základné vybavenie turniketového kontajnera:
• tepelne izolovaná časť vrátnice
• miesto pre 2 pracovníkov SBS
• elektrické vykurovanie vrátnice
• ľahko udržiavateľná podlaha a steny
• turnikety podľa požiadavky zákazníka (2 x celoosobové turnikety, 3x tripod tyčkové turnikety, bránka)
• 4 x snímače kontroly vstupu
• WiFi / 4G LTE pripojenie
• SW pre kontrolu vstupu pre 30.000 kartičiek
• prístupové karty, RFID 125kHz, MIFARE alebo Duálne
• návštevnícke karty
• účinný kamerový systém
• prívod 230 VAC
• uzemnenie
Výhody v skratke- jednoduché riadenie vstupu osôb, kontrolovaný príchod/odchod, nízke prevádzkové náklady na stráženie vstupu, zamedzenie neoprávneného vstupu na stavbu, spolupráca s kamerovým, prístupovým, dochádzkovým systémom, inteligentné čítacie zariadenia, moderný dizajn, odolnosť voči náporu osôb a vandalizmu, poveternostným podmienkam, vstupná časť a vrátnica 2 v 1, možnosť prenájmu, ... a veľa ďalších výhod.
()


Inzerát zobrazený 22 krát