Fakturačné údaje

FANCY PHARMACY, a.s.

Bôrická cesta 107
010 01 Žilina

IČO: 47594306
IČ DPH: SK2023975162

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
odd. Sa, vl. č. 10811/L

č.u. SK53 7500 0000 0040 2536 5135