Požičiavajte iba stroje vo vyhovujúcom technickom stave!

Všetky stroje, ktoré sú uvedené do prevádzky, musia spĺňať technické požiadavky zabezpečujúce bezpečnú manipuláciu. Ako pomôcku pri výbere technicky spôsobilého stroja sme pre vás spísali základné bezpečnostné a konštrukčné požiadavky, ktoré sa oplatí poznať. Všeobecné bezpečnostné ustanovenia Každý stroj by mal mať sprievodnú [...]

Stavebné stroje nie sú hračky

Základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti pri práci so strojmi pre podnikateľské subjekty upravuje vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti č. 59/1982, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v aktuálnom znení. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) predstavuje systém [...]

Nikdy nepodceňujte riziko!

Stroje tvoria samostatnú kategóriu kvalifikovania zdrojov pracovných úrazov, vďaka čomu je možné presne vyčísliť percento pracovných úrazov vzniknutých pri používaní strojov. Podľa údajov štatistík ISOPu (Informačný systém ochrany práce) a EUROSTATu (Európsky štatistický úrad) je používaním strojov zapríčinených až 25 [...]